Uncategorized

Secolul XX între democrație și totalitarism. Ideologii și practici politice în România și Europa

Secolul XX a fost un secol al extremelor, caracterizat prin confruntarea dintre democrație și totalitarism.

 • Democrația – regim politic în care puterea aparține poporului (demos=popor, kratos=putere). Democrația contemporană este indirectă, exercitată prin reprezentanți.
 • Evoluție:

democrația victorioasă după Primul Război Mondial: căderea imperiilor multinaționale a dus la apariția de noi state independente, care au adoptat regimuri democratice. A fost introdus votul universal.

– În perioada interbelică democrația s-a confruntat cu apariția extremismului datorită nemulțumirii față de tratatele de pace (Sistemul de la Versailles), crizei economice și neputinței guvernelor democratice. – în perioada postbelică are loc reconstrucția democrației pe baza pluralismului politic și a liberalismului. Apar doctrine, curente democratice noi, precum cel creștin-democrat și cel popular.

 • Caracteristici și principii democratice:
 • Diversitate ideologică
 • Intervenția limitată a statului
 • Suveranitatea poporului
 • Reprezentativitatea
 • Responsabilitatea
 • Respectarea drepturilor și libertăților cetățenești
 • Separarea puterilor în stat
 • Pluralism politic / pluripartidism
 • Existența statului de drept:
  • regim constituțional
  • supremația legii
  • respectarea drepturilor
  • separarea puterilor
  • organizarea de alegeri libere pe baza votului universal
 • Practici politice democratice
 • Separarea puterilor în stat
 • Pluralism politic sau pluripartidism – existența mai multor partide politice care se întrec în alegeri electorale organizate democratic
 • Organizarea de alegeri libere pe baza votului universal
 • Acceptarea criticilor la adresa puterii
 • Respectarea regulilor de funcționare a statului, conform constituției
 • Garantarea și respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, conform constituției

Anglia

 • Monarhie parlamentară
 • Regim democratic
 • „regele domnește, dar nu guvernează”, monarhul e un simbol al statului
 • Pluralism politic:
  • Partidul Conservator
  • Partidul Laburist (urmărea bunăstarea fiecărui cetățean prin introducerea statului providențial)
 • Separarea puterilor în stat:
  • Puterea executivă:
   • Cabinetul de Miniștri, condus de Premier (din gruparea majoritară în parlament), care exercită atribuțiile monarhului. Inițiativă legislativă
   • Monarhul poate dizolva Camera Comunelor la propunerea Premierului, după care urmează alegeri anticipate
  • Puterea legislativă: Parlamentul bicameral (inițiativă legislativă, adoptă legile, bugetul, exercită control asupra executivului)
   • Camera Comunelor (membri aleși prin vot universal pe 5 ani)
   • Camera Lorzilor (o parte din membri sunt ereditari, numiți de monarh)
  • Puterea judecătorească: instanțe de judecată
 • În perioada postbelică s-a remarcat guvernarea conservatoare a Premierului Margaret Thatcher. Apare Partidul Liberal-Democrat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *