Subiecte rezolvate

Rezolvarea subiectului II varianta 5/2012

Constitutia din 1866

Rezolvarea subiectului II varianta 5/2012    var_05_2012

1. Domnitorul Moldovei precizat în sursă este Ioniţă Sandu Sturdza;

2. O caracteristică a „boierimii” în viziunea cărvunarilor: „puterea politică era lăsată în mâna boierimii. Dar cărvunarii dădeau termenului un sens foarte larg, clasa lor boierească includea multe elemente burgheze şi intelectuale …”;

3. Autorul proiectului politic este I. Tăutu, iar denumirea proiectului este „Constituţia cărvunarilor” sau „Constituţie a celor 77 de ponturi”. Atenţie, nu confundaţi cu autorul sursei istorice.

4. Două informaţii referitoare la prevederile politice şi economice ale proiectului: „proiectul propunea introducerea în Moldova a unui regim constituţional, bazat pe separarea puterilor”, „propunea de asemenea numeroase măsuri de încurajare a industriei, a agriculturii, comerţului”;

5. Părerea mea este că acest proiect a iscat atitudini pro şi contra. Atitudinea marii boierimi era contrară proiectului politic iniţiat de I. Tăutu în 1822 deoarece Constituţia cărvunarilor excludea de la conducere marea boierime şi avea la bază principii moderne influenţate de revoluţia franceză. Prin urmare marea boierime „a atacat constituţia lui Tăutu în numeroase scrieri, învinuind-o de spirit revoluţionar, de anarhism …”. Chiar şi domnul Ţării Româneşti, Grigore al IV-lea Ghica, a manifestat o atitudine potrivnică deoarece considera „ideea de <constituţie… şi formă de guvernământ reprezentativă> drept nepotrivită şi <ridicolă>”;

6. Consolidarea statului român modern s-a realizat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prin adoptarea unei constituţii, deoarece Constituţia din 1866 a introdus monarhia constituţională şi prevedea principii moderne precum separarea puterilor în stat, responsabilitatea ministerială, garantarea de drepturi şilibertăţi cetăţeneşti şi guvernarea reprezentativă şi responsabilă. Constituţia ignora suzeranitatea otomană prin introducerea principiului suveranităţii naţionale. Constituţia românească din 1866 era una dintre cele mai moderne la acea vreme. Constituţia din 1866 a legiferat dorinţa românilor de a avea o monarhie constituţională, manifestată prin proiectele politice anterioare şi prin rezoluţiile adunărilor ad-hoc. De asemenea, prin intermediul ei s-a realizat proiectul modernizării instituţiilor statului, prin ea s-au pus bazele sistemului parlamentar modern, prin urmare Constituţia din 1866 a contribuit decisiv la modernizarea şi consolidarea României.

2 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *